» Negatief/Positief

Wat is dit?


 

Negatieve gedachten begrijpen en verwijderen.

We moeten altijd positief denken en doorgaan met ons in te spannen om het hogere doel te bereiken.
Op het pad moet je jezelf altijd een uitdaging geven. Stel je iets ten doel. Denk eraan, het hoogste doel is absolute vrijheid en eindeloze anandam, de gelukzalige vreugde. Om dat te bereiken moet je positief denken en handelen. Je zou deze positieve en energieke benadering moeten kunnen overbrengen op de mensen om je heen.

Als een kind in deze wereld wordt geboren heeft het een zuivere aard. Als het kind opgroeit ervaart hij het leven overeenkomstig de tijd en plaats waarin hij zich bevindt. Hij ontwikkelt bepaalde neigingen en gedachtenpatronen. Als deze niet zuiver zijn, moet men dergelijke gedachtenpatronen eerst veranderen.

Hoe komen negatieve neigingen tot stand en hoe kunnen we er wijziging in aanbrengen?


 
Een belangrijk probleem is dat je altijd jezelf met anderen vergelijkt. Natuurlijk zal je altijd verschillen aantreffen tussen jezelf en anderen. De een kan in weelde leven, bezittingen hebben, status, een opleiding, een levendige persoonlijkheid, verschillende talenten enzovoort. Degenen die minder geluk hebben, niet zo veel talent of niet-bevoorrecht zijn, zullen zich gedeprimeerd voelen als ze zichzelf met anderen vergelijken. Soms zullen ze zich gekwetst voelen en jaloers zijn. In dit stadium brengt de geest negatieve gedachten voort en het individu voelt zich nog meer gedeprimeerd en begint een minderwaardigheidscomplex te ontwikkelen.

Dit wordt veroorzaakt door onwetendheid, onvolwassenheid en gebrek aan zelfvertrouwen. Als zulke gevoelens de kans krijgen zich te vermeerderen, wordt de geest rusteloos en beheerst door wedijver. Als je nog jong bent, kun je zeer waarschijnlijk niet overzien hoe je geest werkt. Je moet de aard van de ego-geest leren begrijpen. Als je probeert te begrijpen hoe de geest werkt en deze negatieve neigingen al vroeg kunt onderscheiden, is het veel gemakkelijker om je te beheersen en de gevoelens geen kans te geven zich te ontwikkelen. Als dergelijke gevoelens worden veronachtzaamd en toegestaan zich te ontwikkelen, zal jaloezie je geest binnensluipen en zich daar nestelen.Jaloezie zal dan geleidelijk heviger worden en kan dermate groot worden dat je je bedrukt gaat voelen. Nog later verandert deze zwaarmoedigheid in woede en haat, die op hun beurt gereflecteerd worden in de vorm van woorden en daden. In dit stadium manifesteert jaloezie zich overduidelijk, want het heeft nu een actieve vorm aangenomen. Sommige mensen kunnen niet begrijpen wat ze gedaan hebben en laten dit blijken door hun negatieve, vijandige gedrag, maar er zijn anderen die na enige tijd spijt krijgen van hun daden.

Als je haat of woede uit naar anderen, komt na een poosje de gedachte aan wraak in je geest op. Dan is het mogelijk dat je anderen als vijanden ziet. Als deze vijandschap tussen mensen groeit, zal de een de ander proberen te vernietigen. Als deze vijandschap heerst tussen twee groepen mensen of zelfs tussen twee naties dan is de verwoestende werking ervan heel groot en vernietigend. Er kunnen zelfs oorlogen ontstaan, om elkaar uit te roeien. Al deze vernietiging vindt plaats vanwege de negatieve denkbeelden en gedachten die de mens heeft.

Het is daarom essentieel dat mensen geholpen worden om hun negatieve neigingen te begrijpen. Als de mensen hun fundamentele problemen eenmaal begrijpen en verwezenlijken, dan kunnen ze worden geholpen om ze op te lossen. De beste manier om ze te helpen is om ze kennis te laten maken met de Goddelijkheid in henzelf. Hoe meer ze in contact kunnen zijn met hun werkelijke aard, hoe minder ze last zullen hebben van negativiteit. Eerst zullen ze de negativiteit in henzelf het hoofd moeten bieden, wat heel hard kan zijn. We moeten in dat geval geduldig zijn, liefdevol en behulpzaam.Het is onze plicht om vriendelijk en behulpzaam te zijn voor hen die nog maar pas begonnen zijn. Het is onze plicht om jonge mensen die belangstelling hebben voor bewustwording te leiden en te corrigeren. Dat niet alleen, we moeten allen die naar ons toe komen, helpen en de weg wijzen. Eerst moeten we hen van dienst zijn met wat ze ook maar nodig hebben. We moeten vriendelijk en geduldig praten met hen die terneergedrukt zijn.

We moeten anderen tot voorbeeld zijn. Eerst moeten we zelf positief denken en handelen vanuit zuivere en positieve motieven. We moeten in de praktijk brengen wat we preken. Als we willen dat anderen hun diensten gaan verlenen moeten we eerst zelf dienen.

Het is essentieel dat we onze jonge mensen erin trainen om op een zuivere en positieve manier te denken. Dan kunnen we een generatie van zuiverdenkende en goedhartige mensen grootbrengen. Als de mensen zich ervan bewust worden en zich realiseren wat negativiteit eigenlijk is en hoe ze die kunnen overwinnen, dan zullen ze nooit aan wraak, geweld of oorlog denken.We moeten de problemen met wortel en al uittrekken. We moeten de wilde beesten van jaloezie, woede en haat geen kans meer geven om van onze jonge boompjes te eten, onze jonge mensen. We moeten een medicijn geven dat een halt toeroept aan de parasieten die de jonge blaadjes en knoppen aantasten. We moeten de kleine boompjes de kans geven om uit te groeien tot gezonde bomen. Alleen dan zullen ze schaduw geven aan allen en de mensen van de wereld voeden met de prachtige vruchten van wijsheid. Dan en alleen dan, kunnen we massavernietiging van deze planeet tegengaan.

Het is dus aan jullie allen om je vanaf vandaag positief op te stellen! Ga onbevreesd langs het pad dienstbaarheid.

HARI OM
SWAMI PREMANANDA

[ terug... ]Omhoog


Uw link hier?

  • Mail mij gerust als u uw link of banner met mij wilt uitwisselen! U vindt hem dan hieronder of aan de linkerkant onder linken.

Mijn startpagina:

Body-mind-soul-work

  • Bezoek je ook deze prachtige site even om te kijken wat Lyana allemaal voor je kan betekenen! Body-mind-soul-work

De huisdierendokter

L'Ange Qui Rit

  • Bezoekt u deze webwinkel eens voor een healing met engelenenergie of prachtige helende engelensieraden L'Ange Qui Rit

Energetisch Gezien

Natuurlijk Gezond

Natuurtherapeut

Repairing balance

Startpagina reikimasters


Copyright 2002-2020